Pages Menu
Categories Menu
Udział w licytacjach

Udział w licytacjach

 

Binguj

Aby wziąć udział w licytacji, należy kliknąć w przycisk „BINGUJ”, który jest wyświetlany na dole każdego z boksów aukcyjnych.

Każde kliknięcie w przycisk „BINGUJ” podnosi cenę licytowanego przedmiotu o 1 (jeden) grosz oraz wydłuża czas aukcji przedmiotu o wcześniej sprecyzowaną przez serwis liczbę sekund (zwykle: 5, 10, 15 sekund). Gdy czas aukcji dobiegnie do końca, ostatni licytujący użytkownik wygrywa aukcję a tym samym licytowany przedmiot.

Kupujący ma 14 dni na wykupienie przedmiotu po wylicytowanej cenie. Po tym okresie, licytowany przedmiot ponownie staje się własności serwisu, a Użytkownik traci możliwość jego wykupu. Punkty wykorzystane podczas licytacji nie są zwracane czy refundowane.